دو بندر در ایران به عنوان شهرهای نمونه بین المللی تالابی انتخاب شدندبه گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون رامسر در زمینه حفاظت از تالابهای بین المللی، دو شهر از کشورمان ( بندر خمیر و ورزنه ) بعنوان شهر تالابی بین المللی که معیارهای مهم بین المللی در خصوص شهرهای تلابی بین المللی را رعایت نموده بودند از سوی دبیرخانه کنوانسیون انتخاب و طی مراسمی رسمی در روز پنج شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ گواهی نامه آنها از سوی دبیرکل کنوانسیون اعطا شد. 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی کنوانسیون رامسر از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود و طی آن اسناد مهمی در زمینه حفاظت از تالابها از سوی کشورهای عضو کنوانسیون تصویب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938892/%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی