دو راهکار دولت برای ساخت مسکن؛ از واگذاری زمین تا مشارکت با سازندگان


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون عمران مجلس از دو راهکار دولت برای رونق بخشی به ساخت مسکن با مشارکت مردم خبر داد و گفت: در این برنامه دولت به دنبال واگذاری زمین به مردم و مشارکت با سازندگان به جای پرداخت تسهیلات بانکی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098437/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی