دو فرد مرتبط با گروهک تروریستی در اردبیل دستگیر شدند


اردبیل-ایرنا- دادستان مرکز استان اردبیل از شناسایی و دستگیری دو نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در اردبیل خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229638/%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی