دیدار «اسدالله اسدی» با امیرعبداللهیان


تهران- ایرنا- دیپلمات آزاد شده ایرانی از زندان بلژیک با حضور در وزارت خارجه با «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136279/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی