دیدار امیرعبداالهیان با معاون مجلس اقوام بوسنی و هرزگوین


تهران- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدار و گفت وگو با مقام‌های بوسنی و هرزگوین بعد از ظهر سه‌شنبه با باقر عزت بگوویچ معاون مجلس اقوام این کشور دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963420/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی