دیدار امیرعبداللهیان با وزیرخارجه بوسنی و هرزگوین


تهران-ایرنا-وزیر امورخارجه ایران با همتای بوسنیایی خود دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962853/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی