دیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه جمهوری‌آذربایجان


تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با یگدیگر دیدار و گفت وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237253/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی