دیدار امیرعبداللهیان با وزیر نفت ونزوئلا


کاراکاس- ایرنا- وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر نفت ونزوئلا دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018754/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی