دیدار امیرعبداللهیان و وزیر کشاورزی صربستان


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه و وزیر کشاورزی صربستان در دیداری درباره همکاری‌ رو به گسترش تهران- بلگراد در زمینه کشاورزی، جنگلداری و مدیریت آب بحث و تبادل نظر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962281/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی