دیدار جمعی از دیپلمات‌های بسیجی با امیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه نیز در این دیدار ضمن قدردانی و تشکر از فعالیت های بسیج وزارت امور خارجه، بر استمرار ترویج فرهنگ بسیجی و ایثار و خدمت به هم میهنان، بویژه به ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید و تداوم ارائه اینگونه خدمات از سوی وزارت امور خارجه را مورد تاکید قرار داد.

امیرعبداللهیان همچنین بر ضرورت پیگیری حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران از سوی دستگاه سیاست خارجی، سفرا و دیپلماتهای انقلابی کشورمان تا حصول نتیجه تاکید کرد.
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84907928/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، در این نشست صمیمی که روز یکشنبه برگزار شد، همچنین حاضران به تشریح دیدگاه های خود درخصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ بسیجی و حضور در صحنه های بین المللی پرداختند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی