دیدار سرپرست کنسولگری ایران در مزارشریف با وزیر امور خارجه


تهران- ایرنا- حمیدرضا احمدی سرپرست جدید سرکنسولگری کشورمان در مزار شریف در آستانه عزیمت به محل ماموریت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و درباره وضعیت حوزه ماموریت و اهم محورها و برنامه کاری جهت گسترش مناسبات و همکاری‌های دو جانبه در حوزه ماموریتی مزار شریف گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317160/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی