دیدار سرکنسول جدید ایران در قازان با امیرعبداللهیان


تهران- ایرنا- سرکنسول جدید ایران در قازان روسیه در آستانه عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و درباره وضعیت حوزه ماموریت و مهمترین محورهای همکاری ها گفتگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088132/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی