دیدار سفیر امارات متحده عربی با امیرعبداللهیان


تهران -ایرنا – حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، سیف‌الزعابی سفیر دولت امارات متحده عربی را به حضور پذیرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988379/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی