دیدار شرکت‌کنندگان در چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با رهبر انقلاب


تهران- ایرنا- شرکت‌کنندگان در چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395041/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی