دیدار ضرغامی با رییس جمهور پاکستان/ تاکید بر تقویت پیوندهای فرهنگی و مردمی


اسلام‌آباد – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران با رییس جمهور پاکستان دیدار و طرفین برای تقویت پیوندهای فرهنگی و ارتباطات مردمی به ویژه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های متقابل جهت ارتقای همکاری‌ها در حوزه گردشگری توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188677/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی