دیدار علی باقری با نخست وزیر بورکینافاسو


تهران – ایرنا – علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر یک روزه به واگادوگو با «دو تامبلا» نخست وزیر بورکینافاسو دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006641/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی