دیدار علی باقری با وزیر خارجه نیجر


تهران – ایرنا – علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در نیامی با حسومی مسعودو وزیر خارجه نیجر ملاقات کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004072/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی