دیدار نماینده دائم ایران در ژنو با امیرعبداللهیان

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی بحرینی پیش از این در سمت رییس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا، به خدمت اشتغال داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885763/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی