دیدار نماینده رییس جمهور با جانبازان ۷۰ درصد در اهواز


اهواز- ایرنا – رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در سفر به خوزستان با جانبازان نخاعی در اهواز دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094791/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی