دیدار وزیر خارجه ایران با رییس مجلس ملی ونزوئلا


کاراکاس – ایرنا – وزیر خارجه ایران با رییس مجلس ملی ونزوئلا دیدار و گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018841/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی