دیدار کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال گذشته با رئیس‌جمهور


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور در دیدار اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی و معاندین با طراحی اغتشاشات به ملت ایران ظلم کردند، بر ضرورت جبران خسارت افرادی که حقوقشان تضییع یا دچارخسارت شده‌ تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199094/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی