دیدگاه بزرگان بلوچستان درباره دیدار با رهبری؛ قوم بلوچ به این آب‌وخاک پشت نمی‌کند
زاهدان- ایرنا- دیدار با رهبر معظم انقلاب که با حضور سران اقوام بلوچ و سیستانی به همراه جمعیت گسترده ۲ هزار نفری از مردم و بزرگان شیعه و سنی در چند روز گذشته انجام شد نه‌ تنها نشان داد قوم بلوچ به این آب‌وخاک پشت نمی‌کند، بلکه خشم دشمنان و تبلیغات دروغین معاندین را به دنبال داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229806/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی