دیوان محاسبات به دنبال رشد پرونده‌ها نیست


تهران – ایرنا – دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در دیوان محاسبات به دنبال رشد پرونده‌ها نیستیم، گفت: پیشگیری از تخلفات مهم است و همواره به دنبال این هستیم که تخلف صورت نگیرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85120181/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی