دیپلماسی بین المللی دولت سیزدهم موجب افزایش قدرت اقتصادی ایران می‌شود


بوشهر – ایرنا – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمه بوشهر گفت: دیپلماسی فعال بین‌المللی و فراملی دولت سیزدهم موجب افزایش قدرت اقتصادی و کاهش تاثیر تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122558/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی