دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر فرآیند برجام


تهران- ایرنا- دیپلماسی کشور در دو دهه گذشته بیش از هر موضوعی درگیر به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای بوده، در همین رابطه باتوجه به اهمیت رسانه در مسائل بین‌المللی بررسی نقش دیپلماسی رسانه‌ای در این دوهه بسیار ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986387/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی