دیپلماسی پویا در راستای پیگیری تحقق منافع ملی ایران در جریان است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه با اشاره به دیدارهای خود با برخی همتایانش در حاشیه نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در باکو، گفت: دیپلماسی پویا در جهت پیگیری تحقق منافع ملی ایران در جریان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162449/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی