ذوالقدر: دشمن در حوادث اخیر به دنبال طراحی انقلاب رنگی در ایران بود


تهران – ایرنا – دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حوادث اخیر دشمن خیال می‌کرد، شرایط برای یک انقلاب در ایران فراهم شده و می‌خواست با الگوگیری از تجربه سابقش در انقلاب‌های رنگی در بعضی کشورها، در ایران هم انقلاب رنگی به راه بیاندازند که این بار نیز با نه بزرگ ملت ایران مواجه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954835/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی