ذوالقدر: مجمع تشخیص قطعا با شفافیت مصوبات و مشروح مذاکرات خود موافق است


تهران- ایرنا- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درباره موضع مجمع تشخیص نسبت به شفاف شدن مصوبات این نهاد، گفت: قطعا مجمع با این موضوع موافق است و منتها برخی مفاد مصوبه با سیاست‌های کلی تعارض داشت و اکنون شورای نگهبان روی ۲ مورد آن ایراد گرفته که بررسی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099706/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی