ذوالنوری: به هیأت رئیسه انتقاد جدی دارم؛ مجلس یازدهم رئیس محور است


تهران- ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به وضعیت موجود هیأت رئیسه به جدیت انتقاد دارم و ما نیاز به تحول داریم، گفت: مجلس نماینده محور نیست و اکنون تمام قدرت در ریاست متمرکز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85442416/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی