رئیس‌جمهوری بر سعه صدر در برخورد با تخلفات رسانه‌ها تاکید دارد


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رواداری» دولت سیزدهم در مقابل هجمه‌های رسانه‌ای را در چهار دهه اخیر بی‌سابقه دانست و گفت: دستور رئیس‌جمهوری بر حداکثر «سعه صدر» در برخورد با تخلفات رسانه‌ها و تلاش حداکثری بر حفظ «آزادی بیان» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037789/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی