رئیس‌جمهور: اختیار تصمیم‌گیری درباره منابع ارزی آزاد شده با دولت ایران است
تهران- ایرنا- رئیس جمهور، تعیین تکلیف منابع ارزی آزاد شده را در اختیار دولت ایران دانست و گفت: این پول متعلق به مردم و جمهوری اسلامی است و طبیعتا بر اساس تشخیص، در مورد نیازهایی که وجود دارد به مصرف خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229215/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی