رئیس‌جمهور: انتظار دولت از نخبگان؛ نقد منصفانه سیاست‌ها و برنامه‌ها است


تهران- ایرنا-رئیس جمهور درپیامی به یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان، انتظار دولت مردمی از نخبگان و دانشگاهیان فرهیخته را نقد منصفانه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در کنار تبیین جهادی حقایق، معرفی دستاوردها و ارائه راهکار برای اصلاح امور و حل چالش‌های پیش‌رو دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128188/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی