رئیس‌جمهور: بهترین زمینه قرب پروردگار خدمتگزاری خالصانه به مردم است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور بهترین زمینه قرب پروردگار راخدمتگزاری خالصانه به مردم دانست و درباره شب قدر گفت: هیچ کس حق ندارد با اعتقاد به لیله‌القدر در زندگی دچار یاس و ناامیدی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079374/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی