رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان شهبازی دستجردی را تسلیت گفت


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحومه حاجیه خانم نجیبه جرولی دستجردی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام منصور، محسن و مجید شهبازی دستجردی را به خانواده آن مرحومه تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317088/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی