رئیس‌جمهور در حکمی رئیس سازمان برنامه و بودجه را منصوب کرد


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهور در حکمی «داوود منظور» را با حفظ سمت ( رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084381/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی