رئیس‌جمهور: در غزه همه شرافت در مقابل شرارت قرار گرفته است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با بیان اینکه در غزه همه شرافت در مقابل شرارت قرار گرفته است، افزود: اگر امروز کشورهای اسلامی همه با قرآن حرکت می‌کردند و با ظالمان دشمن‌ و با دوستان دوست‌ بودند، رژیم صهیونیستی جرات نمی‌کرد در غزه مظلوم و مقتدر به این شکل قتل عام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394535/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی