رئیس‌جمهور در نصف جهان چه گفت؟


تهران- ایرنا- آیت‌الله رئیسی در هفته نخست مهر، میز کار دولتمردان را از پاستور به نصف جهان بُرد تا در امتداد سفرهای پروژه‌محور، علاوه بر افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی به مردم اصفهان هم سرکشی کرده و با آنها به گفت‌وگو بنشیند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240403/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی