رئیس‌جمهور: سفر به زیمباوه بیانگر اراده دو کشور برای توسعه همه جانبه روابط است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور مخالفت با یکجانبه‌گرایی، حمایت از حقوق بشر واقعی، مخالفت با افراط‌گرایی، تروریسم و تجزیه‌طلبی و همچنین مخالفت با جرائم سازمان یافته را از جمله مواضع مشترک میان ایران و زیمباوه برشمرد و گفت: این اشتراک مواضع و دیدگاه‌ها نه فقط در روابط دوجانبه بلکه در سطح بین‌المللی و جهانی می‌تواند دو کشور را همکار یکدیگر قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169092/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی