رئیس‌جمهور فردا برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس می‌رود


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور صبح یکشنبه برای دفاع از لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی می‌رود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85136136/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی