رئیس‌جمهور قهرمانی تیم کشتی فرنگی امید کشور را تبریک گفت
تهران – ایرنا – رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی امید کشور را در مسابقات جهانی اسپانیا، به عموم ملت شریف ایران تبریک گفت و از ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران این تیم صمیمانه تشکر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918105/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی