رئیسی : آفریقا سرزمین فرصت هاست ، نباید مورد غفلت قرار گیرد


تهران – ایرنا- آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در فرودگاه مهرآباد در تشریح دستاورد های سفر سه‌روزه خود، سفر به آفریقا را در راستای تقویت عمق راهبری جمهوری اسلامی ایران در این قاره دانست و تصریح کرد: ارتباطات با قاره آفریقا مانند ارتباط با کشور های قاره آسیا و ارتباط با دیگر نقاط جهان دارای اهمیت است و نباید این سرزمین فرصت ها مورد غفلت واقع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169230/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی