رئیسی : از تحریم‌ ملت ایران دست بردارید تاکنون این دشمنی برای شما سودی نداشت
نیویورک – ایرنا – رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا گفت که توصیه می‌کنیم آمریکا از دشمنی و تحریم ملت ایران دست بردارد، تاکنون این دشمنی ها برایش سودی نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233372/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی