رئیسی: باید در تغییر نظم نوین جهانی منشا اثر باشیم


تهران- ایرنا- رئیس جمهور گفت: ایران و هند به عنوان دو کشور اثرگذار در منطقه می‌توانند با ارتقای همکاری‌های خود به سطحی جدید، در تغییرات ناشی از استقرار نظم نوین جهانی بیش از پیش منشأ اثر باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098608/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی