رئیسی: برنامه اصلی دولت در ۱۴۰۲ کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور برنامه اصلی دولت در سال ۱۴۰۲ را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی عنوان و تصریح کرد: به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهم در سال جدید تلاش خادمان شما در دولت برای تحقق وعده‌ها از جمله «بهبود معیشت مردم، فسادستیزی، مهار تورم، تقویت تولید و افزایش اشتغال» بی‌وقفه و شبانه‌روزی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062658/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی