رئیسی: بودجه ۱۴۰۲ با رویکرد رشد متوازن تدوین شود/ توجه به مشارکت‌ مردمی در تدوین بودجه


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت باید در تدوین بودجه توازن و تعادل در رشد را مورد توجه قرار دهد، بر توجه به ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: بودجه باید با نگاه به مشارکت‌های مردمی تدوین شود تا دولت بتواند از همکاری مردم در تحقق اهداف بودجه در حوزه‌های مختلف بهره ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967503/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی