رئیسی در تعامل با جهان مدبّرانه عمل کرده است/ دولت قبل در امور مهم منفعل بود


تهران – ایرنا – دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: دولت سیزدهم بر خلاف دولت قبل که در همه امور مهم منفعل بود، در سیاست خارجی بسیار خوب عمل کرده و رئیس جمهور توانسته با اقتدار و تدبیر و بدون انفعال در این عرصه حرکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147695/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی