رئیسی: دست‌اندازهای مسیر اداری شناسایی و رفع شود


تهران- ایرنا- رئیس جمهور «تحول فرآیندی» را به‌عنوان یکی تحول‌های سه گانه در نظام اداری دانست و گفت: دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243591/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی