رئیسی: دیگر امیدی به نقش‌آفرینی شورای امنیت در حفظ صلح جهانی نیست


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با زیر سوال بردن کارکرد شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد: وقتی آمریکا هم با ارسال تجهیزات و تسلیحات به رژیم صهیونیستی در جنایات او علیه مردم بی‌دفاع غزه شریک می‌شود و هم از صدور قطعنامه محکومیت این جنایات در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری می‌کند، دیگر امیدی به نقش‌آفرینی این شورا در حفظ صلح جهانی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267260/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی