رئیسی: ظلم صهیونیست‌ها به مظلومان فلسطینی مغایر آیین یهود است


تهران-ایرنا- رئیس‌جمهور با بیان اینکه هیچ معتقدی به ادیان الهی نمی‌تواند ظالم باشد، ظلم به مظلومین فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی را بی‌ارتباط با دین یهودیت دانست و گفت: یهودیان دارای عقاید و کتاب آسمانی هستند و هیچ مجوزی برای ظلم‌کردن صادر نمی‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233203/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی