رئیسی: مخالفت فعال با توهین برخی کشورهای غربی به ساحت قرآن وظیفه آحاد امت اسلامی است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با تبریک ایام عید سعید قربان به دولت و ملت الجزایر مخالفت فعال با توهین برخی کشورهای غربی به ساحت قرآن مجید و تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی را وظیفه همه آحاد امت اسلامی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155993/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی